Školská
Ombuds
Platforma

Školská ombuds platforma sdružuje a zastupuje ombudsosoby na českých školách.

 

 

Jsme nezávislou, nepolitickou a neziskovou organizací, která vznikla formou zapsaného spolku v roce 2023, a to v návaznosti na rozšíření postů ochránkyň a ochránců práv studujících na univerzitách.

Za férovější a bezpečnější prostředí vysokých škol

Účelem platformy je podílet se na vytváření bezpečného a spravedlivého prostředí na vzdělávacích institucích prostřednictvím pozice ombudsosoby. Jde o důležitý nástroj prevence problémových jevů i posílení podpory sociálního bezpečí a férového přístupu.

Čeho chceme dosáhnout

Sdružovat a propojovat

Sdružovat propojovat a podporovat školské ombudsosoby a reprezentovat je ve veřejném prostoru

Vytvářet prostor

Vytvořit prostor pro diskrétní sdílení zkušeností z konkrétních případů a postupů v nich užitých a celkově zvyšovat odbornost a kvalitu služeb ombudsosob

Podporovat šíření

Podporovat šíření institutu ombudsosob na českých školách a poskytovat poradenství pro zájemce o jeho zavedení

Umožnit a moderovat diskuzi

Umožnit a moderovat odbornou mezidisciplinární diskuzi o etickém prostředí na školách a roli ombudsosob při jeho kultivaci

Přinášet ověřené metody

Přinášet do ČR ověřené metody ze zahraničí a zastupovat školské ombudsosoby na mezinárodní úrovni

Informovat veřejnost

Informovat odbornou i laickou veřejnost zásadách, postupech a cílech institutu ombudsosoby a o aktuálním dění v této oblasti

Výbor platformy

Jaroslav Šotola

předseda platformy

Pavlína Junová
místoPŘEDSEDkyně PLATFORMY

Pavla Špondrová
členka výboru

Michaela Antonín Malaníková
členka výboru

Petr Polák
tajemník PLATFORMY

Studentská komora RVŠ dlouhodobě prosazuje zavádění ombudsosob jako důležitého mechanismu pro zajišťování bezpečného prostředí na vysokých školách. 
Spolupráce se Školskou ombuds platformou je v tomto ohledu významná a přínosná pro další systematizaci a podporu.

Michal Farník

předseda SK RVŠ

Ombudsosoby vnímám jako další potřebný článek v systému budování kvalitního akademického prostředí našich vysokých škol.
ŠOP se pro nás v AVŠP stala významných partnerem při prosazování myšlenek inkluzivního prostředí  bez prvků diskriminace a jakékoli formy nevhodného chování a jednání.

Barbora Čalkovská

PŘEDSEDKYNĚ ASOCIACE VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADCŮ

Co o nás
říkají

Podporují nás

Přidejte se k nám!

Je vám blízké téma ochrany práv a sociálního bezpečí na vzdělávacích institucích? Zapojte se do aktivit naší platformy a staňte se součástí komunity podobně smýšlejících osob.

Nechte nám tu kontakt a my se vám ozveme

Skip to content